HungKar

Koncept výuky dětí

Současný koncept výuky se opírá o intenzivní prožitek a dynamiku jednotlivých tréninků, kde klademe důraz na aplikace okamžitě použitelné v reálném životě. Žáci si tak, pod dohledem zkušených instruktorů, vyzkouší základní údery i bloky. Díky osobnímu přístupu a důkladnému vysvětlení jednotlivých technik, žaci přesně vědí nejen co dělají, ale také proč to dělají. Hodiny jsou koncipovány s ohledem na fyzické i psychické možnosti dětí tak, aby je zvládly všechny děti a cvičení pro ně bylo nejen přínosem, ale i zábavou.

Detailní časový rozvrh výuky:

 • zahřátí (hry, běh přes překážkovou dráhu,…)
 • protažení
 • cvičení forem či základních postojů a úderů dle znalostí žáků
 • aplikace (vysvětlení jednotlivých technik z právě probírané formy a jejich využití v praxi)
 • hry, primární cíle:
  • zlepšení fyzické kondice a schopnosti koordinace
  • rozvoj týmového ducha
  • spolupráce v rámci kolektivu
  • možnost seberealizace dětí
 • opakování probrané látky
 • úvod do statického posilování (posílení svalového korzetu, prevence skoliózy)
 • protažení na závěr

K čemu bychom chtěli žáky především vést:

 • hrdost na to, že to co cvičí funguje
 • zvýšení sebevědomí
 • respekt k ostatním
 • zodpovědnosti

2 komentářů