HungKar

Koncept návazností forem

Postavení forem ve výukovém stromu zachycuje přirozenou návaznost z hlediska požadované úrovně žáka. Zde prezentované pořadí je pouze orientační, vždy přihlížíme ke konkretním potřebám žáka, jen tak lze dosáhnout vyváženého rozvoje.

Za zvládnutí formy může žák získat znak Fu Hok na šerpu. Znak Fu Hok, reprezentuje dvě zvířata charakteristická pro náš styl Hung Kar, Fu – tygr a Hok – jeřáb. Odznak může žák získat prezentací formy před obecenstvem za účasti instruktora. Pokud instruktor vyhodnotí, že žák formu zvládl na dostatečné úrovni, udělí znak příslušné barvy nejpozději při nejbližší možné oficiální příležitosti. Znak se nosí na šerpě pouze jeden a je jen na žákovi, který znak bude na šerpě nosit.

Žlutou šerpu může žák získat na konci oddílového roku jako ocenění za úsilí, které vložil do cvičení na trénincích.