HungKar

Formy pro začátečníky

Formy, nebo-li sestavy jsou fundamentálním kamenem našeho výukového systému HungKar Kung Fu, slouží k nejen k zapamatování a procvičení technik, ale také pro osobní růst a prezentaci. V případě, že žák (pod 10 let) chodí na 2 tréninky týdně, pak má možnost se je s úspěchem učit na trénincích. Proto nabízíme doplňkovou individuální výuku forem formou seminářů či jednorázově domluvených cvičení.

Důvody pro volbu doplňkové individuální výuky forem:

 • ne každý žák se chce v danou chvíli učit formu/sestavu
 • žácí se učí různou rychlostí (věkové rozpětí je z vývojového pohledu velmi velké)
 • vzhledem k náročnosti a dynamice případného 1 tréninku týdně se žák během cvičení nemusí na výuku formy/sestavy optimálně koncentrovat
 • docházka pouze jeden vedený trénink týdně (Maximálních výsledků lze dosáhnout cvičením např. 3x – 5x týdně, což nemusí být výhradně kung-fu. Alespoň jeden trénink vedený instruktorem, 1-2x cvičení aplikací s kamarádem a zbytek indivudálně podle potřeby. Vše by však mělo zůstat dobrovolné.)

Řešení:

 • Nabízíme speciální individuální výuku forem v libovolně dohodnutý čas, či v čas zmíněný v rozvrhu hodin
 • Žák musí chtít formu se sám naučit (protože nikdo jiný se jí za něj nenaučí)
 • Individuální výuka probíhá principiálně takto:
  • žák s instruktorem zacvičí např. 3x za sebou libovolný počet pohybů sestavy, jaký si žák určí (tzn. délku učeného úseku v jednom kroku si určuje žák)
  • žák následně samostatně opakuje naučené pohyby, dokud se nerozhodne že je připraven se naučit další část sestavy a ví že předchozí část do dalšího opakování nezapomene
  • žák se může na cokoliv ptát
  • žák může odpočívat jakkoliv a kdykoliv si přeje, není v žádném stresu a plně se může koncentrovat na výuku nové látky
 • Výuka je individuální v předem dohodnutý čas na dohodnutém místě (např. park s menší frekvencí kolemjdoucích a jiných rozptylujících aspektů)
 • Instruktor může vyučovat zárověň více děti různé formy (i části) v jeden čas
 • Rodič je vítán

Sestavy,

které se mohou žáci zvolit, že se naučí, jsme pro vás s MK zacvičili na kameru a jsou vám k dispozici ke shlédnutí pod odkazy na youtube a zorientování v základních formách, které mohou žáci i v nižším věku bez problémů zvládnout:

Individuální formy jsou vynikající pro

 • rozvíjení pohybových schopností
 • síly
 • koncentrace na techniku
 • ohebnosti
 • dechová cvičení na zdravotní stránku

Formy ve dvojici jsou vynikající pro

 • osvojení sebeobranných reflexů
 • útočných i obranných aplikací
 • nácviku podvědomě udržované správné bojové vzdálenosti
 • síly
 • koncentrace
 • psychické odolnosti
 • atd ….

Chtěl bych vás předem varovat před myšlenkou „učit se pouze z videa“. Ne, že by to bolestivě a zdlouhavě nešlo – není to však dobrý způsob.